O nás

Představujeme se dětským pacientům
a jejich rodičům

MUDr. Gabriela Vavřínová

Dětská lékařka

Narodila jsem se v r. 1968 v Piešťanech. Studium všeobecného lékařství na Univerzitě Palackého v Olomouci jsem ukončila v r. 1992.
Pět let jste mě mohli potkávat na dětském oddělení Městské nemocnice v Čáslavi jako sekundářní lékařku.
Atestovala jsem v r. 1997 v oboru Pediatrie
I. stupně a v r. 2015 v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost.
Nyní pracuji jako praktická lékařka

pro děti a dorost v Heřmanově Městci. Současně zabezpečuji pohotovostní služby  v Chrudimské nemocnici.

Jsem mámou 6 dětí. 

Iva Oulovská 

Zdravotní sestra

Střední zdravotní školu v oboru dětská sestra dokončila v r. 1984.
Několik následujících let pracovala jako dětská sestra na dětském oddělení Kraslice, na poliklinice Kraslice a na dětském středisku v Rotavě.
Posledních 13 let byla zaměstnaná jako rehabilitační sestra.